За пропастта между лекаря и пациента

  • February 20, 2017

Функционалната медицина е термин, с който се назовава медицинска практика, която има подход, ориентиран към индивидуалните особености на пациента, а не към комплекса от симптоми, за които той съобщава. Лекарите, практикуващи функционална медицина осъзнават важността както на генетичните, така и на факторите от околната среда и начина на живот на всеки човек.

Лечението се фокусира върху възстановяването на оптималните функции на органите и системите в човешкото тяло, като заедно лекарят и пациентът достигат до корена на всеки проблем, симптом и болка. Всеки от двамата е убеден, че емоционалният баланс и психическото състояние са значими, също както храненето и начина на живот.

the gap

Пропастта, за която говоря е Пропаст на познанието и Пропаст на комуникацията. Лекарят знае и говори с медицински термини. Пациентът знае как се чувства, през какво преминава и как би искал да се чувства. Това е неговият език.

Пропастта създава неразбирателство, липса на емпатия и подкрепа.

На кратко, спира лечебният процес.

За да запълним Празнината и да се получи лекуваща връзка, трябва и двете страни да говорят на един език.

Езикът на лекаря е езикът на Физиологията, Биохимията и взаимодействието на системите в тялото. Езикът на пациента е езикът на болестта, с която той живее всеки ден и се налага да променя живота си спрямо нея.

Разковничето към успешното лечение е лекарят да умее да говори и на двата езика.

(Всъщност именно това е причината да имам успех със 100% от пациентите си.)

Способността да раздробя научната информация така, че човекът отсреща да може да разбере себе си, усещанията си и болестта си е моята “тайна подправка”. Колкото и усилия да ми коства, аз винаги успявам да “преведа” нуждите на пациента в последователни стъпки към неговата цел - здравето. Това по никакъв начин не пречи лечението да се комбинира както със стандартни медицински практики, така и с алтернативни терапевтични методи.

Функционалната медицина няма стриктни правила, най-добра диета или лекарство-за-всичко. Това е начин на мислене, който вижда нюансите в това, какво е да си Човек - да имаш минало, ценности и тяло.

Функционалната медицина е бъдещето на здравеопазването не защото е нова и модерна, а защото посреща нуждите на пациента. Тя работи не само като подкрепя, но и като образова пациента за това какво се случва с него и как целенасочените избори в диетата, средата или емоциите променят цялото тяло.