Световен ден на оралното здраве в България

  • March 20, 2017

Всяка година на 20.03 се отбелязва Световният ден на оралното здраве. Целта на този ден е да се насочи внимението на Правителствата, Здравните асоциации и цялото общество за нуждата всички да работим заедно за постигане на по-здрави зъби, уста и следователно по-добър живот.

А къде сме ние, българите, в този ден?

wohd

Съвременното зъболечение се развива стремглаво:

Нови материали, техники, инструменти, апаратура се произвеждат и продават на космически цени. Но въпреки това кариесът все още е едно от най-разпространените заболявания в целият свят. Над 95% от човечеството има кариес. Какво се случва? Защо има толкова много зъболекари, като в същото време епидемията се разпростира все повече, а промяна липсва вече над 100 години?

Едно проучване(1) от 1998г. за разпространението на кариеса сред 12 годишните, което включва и нашата страна ни поставя на 4то място в групата на изоставащите европейски страни, с най-много кариозни, липсващи или пломбирани зъби или средно 4,2 такива зъба на дете (DMF-T index).

Малко по-късно бе създадена Националната програма за профилактика на оралните заболявания (2009-2014). Уви, резултатите след нея не са никак по-различни.

В проучване(2), проведено през 2013 върху оралното здраве и качеството на живот на 20 годишните българи резултатите са тревожни: над 98% от изследваните имат кариес, като заключението е, че с възрастта кариесът, усложненията и извадените зъби се увеличават експоненциално до над средно 17 кариозни, липсващи или пломбирани зъба на индивид.

Друго проучване(3) от същият университет разглежда обеззъбяването при българите над 60 години и установява, че малко под 1/4 от хората са без нито един зъб в устата, а средният брой на наличните зъби при тази възрастова група е около 15.

Не искам да соча и да обвинявам нито Правителството, нито зъболекарите, нито пациентите.

Единственото което искам, и правя ежедневно, е да работя за промяна.

Знам, че кариесът е заболяване, което може да бъде ограничено и профилактирано. Виждам, че когато се използват подходящи методи и средства, които не се борят “срещу” заболяването, а подпомагат тялото, резултатите не закъсняват.

Източници:
(1)The global increase in dental caries. A pending public health crisis ROBERT A. BAGRAMIAN, DDS, MPH, PHD, FRANKLIN GARCIA-GODOY, DDS, MS & ANTHONY R. VOLPE, DDS, MS
(2)МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ Д-р Бойко Костов Бонев ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА НАД 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(3)Tooth retention and tooth loss in the Bulgarian population aged over 60 Tsvetko Yolov Sofia, Bulgaria